در گروه میکروپیل می‌کوشیم…

در حال حاضر گروه‌های زیر در آکادمی میکروپیل برگزار می‌شود:

[fusion_tabs design=”classic” layout=”horizontal” justified=”yes” backgroundcolor=”#aef9f3″ inactivecolor=”” bordercolor=”black” class=”” id=””]

[fusion_tab title=”کلاس شماره یک” icon=”fa-signal”]کسی کو خرد را ندارد ز پیش دلش گردد از کردهٔ خویش ریش هشیوار دیوانه خواند ورا همان خویش بیگانه داند ورا ازویی به هر دو سرای ارجمند گسسته خرد پای دارد ببند خرد چشم جانست چون بنگری تو بی‌چشم شادان جهان نسپری نخست آفرینش خرد را شناس نگهبان جانست و آن سه پا سه پاس تو چشم است وگوش و زبان کزین سه رسد نیک و بد بی‌گمان خرد را و جان را که یارد ستود و گر من ستایم که یارد شنود حکیما چو کس نیست گفتن چه سود ازین پس بگو کافرینش چه بود تویی کردهٔ کردگار جهان ببینی همی آشکار و نهان است.[/fusion_tab]

[fusion_tab title=”کلاس شماره دو” icon=”fa-th-large”] از آغاز باید که دانی درست سر مایهٔ گوهران از نخست که یزدان ز ناچیز چیز آفرید بدان تا توانایی آرد پدید سرمایهٔ گوهران این چهار برآورده بی‌رنج و بی‌روزگار یکی آتشی برشده تابناک میان آب و باد از بر تیره خاک نخستین که آتش به جنبش دمید ز گرمیش پس خشکی آمد پدید وزان پس ز آرام سردی نمود ز سردی همان باز تری فزود چو این چار گوهر به جای آمدند ز بهر سپنجی سرای آمدند گهرها یک اندر دگر ساخته ز هرگونه گردن برافراخته پدید آمد این گنبد تیزرو شگفتی نمایندهٔ نوبه‌نو بود.[/fusion_tab]
[fusion_tab title=”کلاس شماره سه” icon=”fa-bookmark”] از آغاز باید که دانی درست سر مایهٔ گوهران از نخست که یزدان ز ناچیز چیز آفرید بدان تا توانایی آرد پدید سرمایهٔ گوهران این چهار برآورده بی‌رنج و بی‌روزگار یکی آتشی برشده تابناک میان آب و باد از بر تیره خاک نخستین که آتش به جنبش دمید ز گرمیش پس خشکی آمد پدید وزان پس ز آرام سردی نمود ز سردی همان باز تری فزود چو این چار گوهر به جای آمدند ز بهر سپنجی سرای آمدند گهرها یک اندر دگر ساخته ز هرگونه گردن برافراخته پدید آمد این گنبد تیزرو شگفتی نمایندهٔ نوبه‌نو بود.

آتشی برشده تابناک میان آب و باد از بر تیره خاک نخستین که آتش به جنبش دمید ز گرمیش پس خشکی آمد پدید وزان پس ز آرام سردی نمود ز سردی همان باز تری فزود چو این چار گوهر به جای آمدند ز بهر سپنجی سرای آمدند گهرها یک اندر دگر ساخته ز هرگونه گردن برافراخته پدید آمد این گنبد تیزرو شگفتی نمایندهٔ نوبه‌نو بود.

[/fusion_tab]
[/fusion_tabs]

سوالات متداول

[accordian divider_line=”yes” class=”” id=””]
[toggle title=”آیا کلاس شماره دو برای افراد تازه‌کار هم مناسب است؟” open=”no”]بله. در این کلاس سعی ما بر این است که از آغاز باید که دانی درست سر مایهٔ گوهران از نخست که یزدان ز ناچیز چیز آفرید بدان تا توانایی آرد پدید سرمایهٔ گوهران این چهار برآورده بی‌رنج و بی‌روزگار یکی آتشی برشده تابناک میان[/toggle]
[toggle title=”آیا در پایان کلاس‌ها مدرک معتبر ارائه می‌کنید؟” open=”no”]بله. به جای آمدند ز بهر سپنجی سرای آمدند گهرها یک اندر دگر ساخته ز هرگونه گردن برافراخته پدید آمد این گنبد چون بنگری تو بی‌چشم شادان جهان نسپری نخست آفرینش خرد را شناس نگهبان جانست و آن سه پا سه پاس تو چشم است وگوش و زبان کزین سه رسد نیک و بد بی‌گمان خرد را و جان را که یارد ستود و گر من ستایم که یارد شنود حکیما چو کس نیست گفتن چه سود ازین پس بگو کافرینش چه بود تویی کردهٔ کردگار جهان ببینی همی آشکار و نهان است. تیزرو شگفتی[/toggle]
[toggle title=”تخفیف دانشجویی وجود ندارد؟” open=”no”]به جای آمدند ز بهر سپنجی سرای آمدند گهرها یک اندر دگر ساخته ز هرگونه گردن برافراخته پدید آمد این چون بنگری تو بی‌چشم شادان جهان نسپری نخست آفرینش خرد را شناس نگهبان جانست و آن سه پا سه پاس تو چشم است وگوش و زبان کزین سه رسد نیک و بد بی‌گمان خرد را و جان را که یارد ستود و گر من ستایم که یارد شنود حکیما چو کس نیست گفتن چه سود ازین پس بگو کافرینش چه بود تویی کردهٔ کردگار جهان ببینی همی آشکار و نهان است. گنبد تیزرو شگفتی[/toggle]
[/accordian]

 

نظر شرکت‌کنندگان در مورد کلاس‌ها

 

[tagline_box backgroundcolor=”#c9c9c9″ shadow=”yes” shadowopacity=”0.1″ border=”1px” bordercolor=”#1e73be” highlightposition=”top” content_alignment=”right” link=”http://www.micropil.ir/contact/” linktarget=”_blank” modal=”” button_size=”medium” button_shape=”round” button_type=”flat” buttoncolor=”blue” button=”تماس با ما” title=”برای ثبت‌نام آماده‌اید؟” description=”برای ثبت‌نام کافیست فقط شماره موبایل خود را برای ما بفرستید…” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”shake” animation_direction=”down” animation_speed=”0.4″ class=”” id=””][/tagline_box]