کشف تصادفی باتری با عمر بینهایت!

تمامی وسایل الکترونیکی پیشرفته با مشکل طول عمر باتری مواجه [...]