بایگانی تاریخ خورشیدی

پست‌های جدید

الکتروشیمی

/Tag:الکتروشیمی
­

باتری چیست؟

از لحاظ لغوی، باتری به وسیله‌ای گفته می‌شود که بتواند در خود مقدار معینی از انرژی را ذخیره کند و انرژی ذخیره‌شده از هر نوعی می‌تواند باشد. به‌عنوان مثال صخره‌ای که روی قله یک کوه قرار گرفته در حکم یک باتری است زیرا انرژی مکانیکی را به‌صورت انرژی پتانسیل در خود ذخیره کرده‌است. همچنین می‌توان به انرژی ذخیره شده در پیوندهای یک ماده شیمیایی اشاره کرد که با سوختن آن می‌توان […]

آند، کاتد یا قطب مثبت و منفی؟

یکی از پرسش‌های متداول که همیشه در زمینه‌ی باتری مطرح می‌شود، تفاوت آند و کاتد با قطب مثبت و منفی است. برای پاسخ دادن به این پرسش، ابتدا باید هر چهار مورد مطرح شده تعریف شوند. آنگاه اختلاف آنها ذکر خواهد شد.

در یک سل الکتروشیمیایی آند الکترودی است که در آن اکسیداسیون رخ می‌دهد یا به عبارت دیگر در آن الکترون آزاد می‌شود. با همین تعریف، کاتد الکترودی است که در کنار آن واکنش احیا […]

توسط |اسفند 28ام, 1394|دانشنامۀ باتری|۳ نظر