بایگانی تاریخ خورشیدی

پست‌های جدید

آند

/Tag:آند
­

آند، کاتد یا قطب مثبت و منفی؟

یکی از پرسش‌های متداول که همیشه در زمینه‌ی باتری مطرح می‌شود، تفاوت آند و کاتد با قطب مثبت و منفی است. برای پاسخ دادن به این پرسش، ابتدا باید هر چهار مورد مطرح شده تعریف شوند. آنگاه اختلاف آنها ذکر خواهد شد.

در یک سل الکتروشیمیایی آند الکترودی است که در آن اکسیداسیون رخ می‌دهد یا به عبارت دیگر در آن الکترون آزاد می‌شود. با همین تعریف، کاتد الکترودی است که در کنار آن واکنش احیا […]

توسط |اسفند 28ام, 1394|دانشنامۀ باتری|۳ نظر