شاید اگر باتری را از زندگی روزمره خود حذف کنیم، تمام تکنولوژی ها ناقص شوند، تمام ساعت ها از کار بیافتند و حتی قلب انسانی از حرکت باز ایستد!
باتری به‌عنوان عضوی حیاتی، نقش بسزایی در زندگی ما بازی می‌کند حال آنکه در مورد آن اطلاعات بسیار کمی داریم. تیم میکروپیل متشکل از اساتید دانشگاهی، دانش‌آموختگان و متخصصین دنیای باتری، در تلاش است تا سطح اطلاعات کاربران را درباره باتری بالا ببرد. در میکروپیل یاد می‌گیریم:

  • با باتری چگونه رفتار کنیم
  • از باتری چه انتظاراتی داشته باشیم
  • چه باتریی مناسب کار ما خواهد بود

و در یک کلام  

باتری تخصص ماست

با کوله باری از تجربه

میکروپیل

سایت تخصصی باتری