انتخاب و طراحی باتری برای مصارف خاص در برخی از موارد دارای نکات خاصی است که باید مد نظر قرار گیرد. در غیر اینصورت نتیجه مطلوب به دست نخواهد آمد. تیم طراحی باتری میکروپیل در راستای تأمین نیاز باتری وسایل شما قادر به انجام خدمات زیر است:

  • انتخاب باتری مناسب برای دستگاههای خاص با هر مشخصات دلخواه
  • طراحی ماژولهای باتری برای تأمین نیازهای مطرح شده
  • طراحی پاورپک با توجه به نیاز مصرف و همچنین انجام محاسبات الکتریکی و حرارتی
  • طراحی سیستمهای کنترلی باتری برای شارژ و پایش باتری

برای دریافت اطلاعات بیشتر لطفا با ما تماس بگیرید.