خدمات شبیه‌سازی باتری در زمینه‌های زیر صورت می‌گیرد:

  • شبیه‌سازی عددی باتری‌های سرب-اسید
  • شبیه‌سازی عددی باتری‌های لیتیوم-یون
  • شبیه‌سازی عددی باتری‌های لیتیوم-پلیمر
  • شبیه‌سازی عددی باتری‌های روی-هوا
  • شبیه‌سازی عددی پیل‌های سوختی (پلیمری، اکسید جامد، متانول مستقیم، …)
  • شبیه‌سازی مدار معادل جهت قرار دادن در مدل‌های دینامیکی
  • مدل‌های تحلیلی جهت قرار دادن در ECU خودروهای الکتریکی و برقی

جهت دریافت اطلاعات بیشتر در این زمینه لطفا با ما تماس بگیرید.