تیم تخصصی باتری میکروپیل در زمینههای زیر میتواند به خدمات مشاورهای ارائه دهد:

  • مشاوره در زمینه‌ی
  • انتخاب باتری
  • تجهیزات جانبی
  • انجام تست‌های عمومی و ویژه برای باتری‌های گوناگون

برای دریافت اطلاعات بیشتر لطفا با ما تماس بگیرید.