یک تیم تحقیقاتی در دانشگاه MIT، یک نمونه باتری جریانی را ساخته‌اند که به پمپ نیاز ندارد. بنابراین قیمت آن پایین‌تر بوده و سیستم آن ساده‌تر است. عملکرد این باتری مانند ساعت شنی است و با تغییر زاویه‌‌ی آن نرخ جریان و در نتیجه نرخ تولید انرژی تغییر می‌کند.

در باتری‌های جریانی الکترودهای مثبت و منفی به‌صورت مایع هستند که در دوتانک قرار دارند و  با یک غشاء از هم جدا شده‌اند. در باتری‌های جریانی معمولی، مایع موجود در دو تانک توسط پمپ‌ها و شیرها در کانال‌هایی جریان می‌یابند که برای افزایش ظرفیت این باتری‌ها باید از تانک‌های بزرگتری استفاده کرد. استفاده از پمپ‌ها و شیرها در این باتری‌ها پیچیدگی و امکان خرابی آن‌ها را افزایش داده است. همچنین بیشترین هزینه در این باتری‌ها مربوط به سیستم پمپاژ است.

باتری جریانی معمولی
در باتری‌های جدید با هدف کاهش این پیچیدگی و قیمت، پمپ‌ها و شیرها حذف شده‌اند و از نیروی جاذبه برای جریان یافتن مایع در کانال استفاده شده است.  در واقع باتری‌های جدید از یک سیستم غیرفعال (passive) استفاده می‌کنند. بنابراین سیستم پمپاژ در آن حذف شده است.  باتری جدید مانند یک ساعت شنی عمل می‌کند که مایع در آن از طریق یک کانال از یک تانک به تانک دیگر جریان می‌یابد. مزیت باتری‌های جریانی این است که در آن‌ها می‌توان دو مشخصه‌ی مهم باتری که چگالی انرژی و چگالی توان است را به‌طور مستقل از هم انتخاب کرد.  در باتری جدید چگالی توان توسط اندازه‌ی کانال و چگالی انرژی توسط اندازه‌ی تانک‌ها تنظیم می‌شود.

حساس‌ترین قسمت طراحی این باتری، کنترل مشخصه‌های جریان و بنابراین کنترل نرخ جریان است. برای دستیابی به نرخ جریان مناسب، نیاز است که بین ترکیب مایع و طراحی ساختار مکانیکی این سیستم سازگاری ایجاد شود و حالت بهینه‌ی آن انتخاب شود. در این باتری نرخ جریان با تنظیم زاویه‌ی سیستم کنترل می‌شود. در زوایای کم نزدیک به حالت افقی، این باتری بازده بالایی داشته و در حالت پایا اما با نرخ جریان کم عمل می‌کند.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر لطفاً به مرجع 1 و مرجع 2 مراجعه فرمایید.