home1398/10/21 22:06:40

معادلۀ پیوکرت چیست و چه کاربردی در صنایع باتریسازی دارد؟

ظرفیت باتری به نرخ دشارژی که باتری توسط آن دشارژ [...]

شایعه‌ای از جنس باتری: آیا قرار دادن تلفن همراه در حالت پرواز، باعث افزایش سرعت شارژ می‌شود؟

آیا تا به حال برای شما اتفاق افتاده  که قصد [...]

آیا لازم است هر از چندگاهی باتری‌های خود را تا انتها شارژ کنیم؟ از اثر حافظه باتری چه می‌دانیم؟

حتما هنگام خرید یک گوشی موبایل جدید یا یک رایانه‌ی [...]

By |آبان 22ام, 1395|Categories: دانشنامۀ باتری|Tags: , |۴ Comments

باتری‌های نیکلی

نیکل یکی از فلزاتی است که در ساخت بسیاری از [...]